Ceramir

 

Vi väljer material som ligger i tiden t.ex det cement som vi använder när vi cementerar kronor och broar.
Det heter Ceramir Crown & Bridge och tillverkas här i Uppsala.

Biomaterial har använts länge i svensk sjukvård, vid till exempel restaurativ tandvård och höftledsbehandlingar.

Bilden visar kemiskt och biologiskt inducerad nanostrukturell integration mellan Ceramir och benvävnad.

Mycket god biokompatibilitet Biokompatibilitet är ett samlingsnamn för ett materials eller implantats egenskaper kopplade till vävnadsrespons. Den är beroende av den samlade effekten av alla ingående komponenter, spårämnen, föroreningar och deras halter.

Förmågan att bilda apatit gör att Ceramir har en mycket god biokompatibilitet och bidrar också till materialets goda förseglande egenskaper.

2013 Best of Class Technology

Ceramir Crown & Bridge har blivit utsedd till en vinnarna av 2013 Best of Class Technology Award  av Pride Institute.

Best or Class Technology

2013 Top Product Award

Ceramir Crown & Bridge har tilldelats utmärkelsen ”2013 Top Product Award – Top Innovative Cement”

Top Cements - Innovative

Se filmen om Ceramir® Crown & Bridge cement
Tips för användare och kliniska indikationer:

http://www.youtube.com/watch?v=Y2I4bVViHOA