Lite viktig information

Lite nyttig information till alla!  Många vet inte vilka rättigheter man har:

Allmänt tandvårdsbidrag:
http://www.forsakringskassan.se/tandvard/statligt_tandvardsstod/allmant_tandvardsbidrag/

Ytterligare information till dig som kanske behöver lite extra stöd p.g.a. någon sjukdom t.ex.:

Särskilt tandvårdsbidrag:
http://www.forsakringskassan.se/tandvard/statligt_tandvardsstod/sarskilt_tandvardsbidrag

höstiuppsala